ប្រើការគិត និងភាពឆ្នៃប្រឌិត ក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក

ថ្ងៃ សុក្រ,ខែ សីហា 2020 ម៉ោង 9:18 am | ជីវិតកម្សាន្ត | ដោយ៖ ដារា
ប្រើការគិត និងភាពឆ្នៃប្រឌិត ក្នុងទំនាក់ទំនងរបស់អ្នក

កើតមកក្នុងលោកនេះ អ្នកមិននៅតែឯងទេ។ ទំនាក់ទំនងគឺជាអ្វីៗ ទាំងអស់នៅក្នុងការរស់នៅ។ ហើយ​មិនថា​ទីណា​​ កន្លែង​ណា ទំនាក់ទំនងនេះមានជានិច្ច។ គេនិយាយថា មានរូប គឺមានទំនាក់ទំនង។ ហេតុ​នេះ​បើ​យើង​មាន​ទំនាក់ទំនងហើយ គួរចេះប្រើប្រាស់វា ប្រកបដោយគំនិតឆ្នៃប្រឌិតទៅ។ប្រើប្រាស់ ទំនាក់ទំនងយ៉ាងមេច? អ្នកប្រហែលជាឆ្ងល់។ ពេលដែលនៅក្នុងទំនាក់ទនង ក៏ដូចជាមិត្តភាព មនុស្ស​យើង​ភាគច្រើនប្រើប្រាស់ អារម្មណ៍ដើម្បធ្វើអ្វីផ្សេងៗ។ នេះជាការដែលយើងមិនបាន ប្រើប្រាស់​ទំនាក់​ទំនង។ ព្រោះអារម្មណ៍​ មិនធ្វើការដោយ វៃឆ្លាតប៉ុន្មានទេក្នុងទំនាក់ទំនង ដូច​ធ្លាប់​យល់​ទាំង​អស់គ្នា​ហើយ​ពី​អារម្មណ៍​នេះ។

ទំនាក់ទំនង គឺការឆ្នៃប្រឌិត។ គឺប្រើខួរក្បាល មកគិតជាជាងការប្រើអារម្មណ៍មកគិត។ នៅ​ពេល​ដែល​យើង​ប្រើ​ខួរក្បាលនោះ យើងអាចរកឃើញវិធីសាស្រ្តថ្មីៗ ហើយល្អៗ ដែលអារម្មណ៍មិនអាច ធ្វើចេញបានឡើយ។ ឧទាហរណ៍​មួយ៖ ក្មេងស្រីឈ្មោះ មារី រៀនថ្នាក់ទី១ មានមិត្តល្អម្នាក់។ ថ្ងៃមួយមិត្តរបស់នាង លេងប៊ិចលប់មិនចេញ ហើយ​បាន​ធ្លោយដៃទៅ គូលើ​ច្រម៉ុះ។ ឃើញបែបនេះ​ ក្មេងដទៃក៏សើចចំអក។ មារីឃើញអញ្ចឹង ក៏​យក​ប៊ិច​នោះ មកគូរលើច្រម៉ុះដែរ ដើម្បី បាន២នាក់។ ក្មេង​ៗទាំង​នោះឃើញហើយក៏ធ្វើតាម។ រឿងនេះនាំអោយមិត្តរបស់ ម៉ារី មាន​អារម្មណ៍ល្អឡើងវិញ។

នោះចង់បញ្ជាក់អោយឃើញ ពីការប្រើខួរក្បាល នៅក្នុងទំនាក់ទំនង ឬមិត្តភាពនេះឯង។ ម៉ារី​អាច​ប្រើ​អារម្មណ៍ដើម្បី​ ទៅដោះស្រាយបញ្ហានេះ ដោយខឹងសម្បារជាមួយមិត្តរួមថ្នាក់ដទៃទៀត ហើយស្រែកដាក់ពួកគេជាដើម។ ប្រការ​នេះ​ហើយ​ដែល​ចង់​បង្ហាញពីការប្រើ គំនិតច្នៃប្រឌិត ក្នុងទំនាក់ទំនង ដោយប្រើការគិត មិនមែនអារម្មណ៍នោះ។

នេះមិនមែនបានន័យថាមិនត្រូវគិតពី អារម្មណ៍នោះទេ។ អ្នកត្រូវដឹង និងសង្កេតមើលពីអារម្មណ៍របស់ខ្លួន គ្រាន់​តែ​ពេល​ដែលយើងគិតធ្វើអ្វីមួយ កុំយកអារម្មណ៍នោះមកគិតអោយសោះ។ លោក ក្រេសិនហ្សូ និយាយ​ថា មនុស្សយើងគ្រប់គ្នា​ប្រៀបបានទៅនឹង ទេវតាដែលមានស្លាបតែម្ខាងអញ្ចឹង យើងត្រូវការអ្នកដទៃ ដើម្បី​អាច​ហោះទៅមុខបាន។ ការប្រើខួរក្បាលគិតនៅពេល ធ្វើអ្វីជាមួយទំនាក់ទំនង ធ្វើ​អោយ​អ្នករក​ឃើញ​វិធី​ថ្មីៗ ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា ក្នុងទំនាក់ទំនង មិត្តភាព ស្នហា ក្រុមគ្រួសារ ។ល៕

ដកស្រង់ពី៖ Kakvei

អត្តបទស្រដៀង